scroll down

Standardi poslovanja

Primjena sustava upravljanja kvalitetom IT usluga u poslovnim organizacijama više nije stvar prestiža, već pitanje opstanka, rasta i razvoja neke tvrtke. Implementacija sustava standarda u svakodnevnom poslovanju posebice je važna u IT industriji, jer odašilje jasnu poruku poslovnim partnerima i korisnicima.

Usvajanjem ovakvog principa poslovanja tvrtka potvrđuje rad na poboljšanju kvalitete usluga i servisa te na taj način minimalizira ranjivost svog informacijskog sustava kao temeljnog nositelja poslovnih podataka i informacija. Stjecanje partnerskih statusa s vodećim globalnim ICT proizvođačima te certifikacija tvrtke prema ISO standardima kvalitete omogućavaju djelovanje tvrtke u skladu s međunarodnim i lokalnim standardima, što korisnicima pruža najširi spektar usluga te sigurnost poslovanja.

  • ISO 9001
  • ISO/IEC 20000-1
  • ISO/IEC 27001
  • ITIL

ISO 9001

Norma ISO 9001 međunarodno je priznata norma upravljanja kvalitetom. Danas se norma ISO 9001 koristi u cijelom svijetu i primjenjuje se na sve vrste proizvodnih, uslužnih i upravnih organizacija bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti.

Certificiranje po osnovi ISO 9001 potvrđuje kako tvrtka korisnicima i poslovnim partnerima jamči kvalitetu uspostavljenog sustava internog i eksternog upravljanja kvalitetom te visoke standarde u izradi, provedbi, nadzoru i isporuci svojih proizvoda i usluga.

Politika kvalitete

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 prvi je globalni standard namijenjen tvrtkama koje pružaju usluge iz područja informacijskih tehnologija, a osigurava sustav čije je težište na kvaliteti usluga. Ovaj međunarodni standard najviše kvalitete mjerilo je za sve procese kojima se kontrolira životni ciklus IT usluga, od proizvodnje do primjene tehnologije u krajnjih korisnika.

Tvrtka je među prvima u Hrvatskoj postala nositelj ISO/IEC 20000-1 standarda, čime korisnicima i poslovnim partnerima osiguravamo cjelovito poslovanje usklađeno s međunarodno priznatim praksama isporuke IT proizvoda i usluga.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 vodeća je međunarodna norma za implementaciju sustava upravljanja sigurnošću informacija. Norma ne opisuje samo zaštitu u području informacijske tehnologije, već uklapa i druge aspekte sigurnosti poput fizičkih, tehničkih sigurnosti i dr.

Tvrtka je implementacijom ISO/IEC 27001 standarda osigurala zaštitu svojih informacija korištenjem normi i kontrola koje su prihvaćene u većini referentnih poslovnih sustava. Pošto predstavlja okvir za upravljanje rizicima informacijske sigurnosti organizacije, od tvrtke zahtijeva sustavan rad, ozbiljne pripreme i prilagodbe. Implementacija ovoga standarda predstavlja kontinuirani proces koji zahtijeva rad na redovitom praćenju i poboljšanju sustava.

ITIL

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) predstavlja skup alata i metodologija koje pomažu u upravljanju i razvoju IT usluga unutar organizacije. Od svog nastanka 1980-tih godina do danas, ITIL je postao svjetski priznat industrijski standard najboljih praksi za upravljanje IT uslugama te integrira procese i funkcije unutar IT-a s ciljem osiguranja kvalitete isporuke usluga. Pritom ITIL usluga nije ograničena samo na tehnološki specifični segment usluge, nego na sve komponente integrirane u jedan jedinstveni upravljački sustav. Prednosti ITIL-a u svakodnevnom upravljanju IT procesima su brojne. Osim boljeg usklađivanja usluga IT-a s potrebama cjelokupne tvrtke te boljeg iskorištavanja IT infrastrukture, bolja organizacija poslovanja donosi i veće zadovoljstvo korisnika te poboljšanu cjelokupnu sliku poslovanja neke organizacije. ITIL također standardizira IT procese, dokumente te radne upute stvarajući unificiran sustav upravljanja.

Kao najbolja praksa za vođenje IT-a, ITIL je poslužio i kao podloga za certificiranje tvrtke STORM Computers prema međunarodno priznatom certifikatu IT Service Management – BS15000 te ISO 20000-1 standardu.