Storm Computers Storm Computers

Tehnologija

Izrada sigurne SD-WAN arhitekture s Fortinetom

Datum objave:
22.07.2021.

Sve više organizacija prelazi na digitalni poslovni model što značajno utječe na njihove mrežne topologije. Usvajanje cloud usluga, virtualizacija tradicionalne mreže i sve mobilnija radna snaga koja pristupa aplikacijama u oblaku ubrzavaju napredak u mrežnim tehnologijama. Međutim, tradicionalna širokopojasna mreža (WAN) ne može podržati novi način rada jer se oslanja na statičku infrastrukturu uređaja koji se jednostavno ne mogu prilagoditi prebacivanju i često privremenoj raspodjeli resursa i radnog opterećenja. Zbog svega navedenog, troškovi WAN-a povećavaju se zbog neučinkovitog korištenja namjenskih i rezervnih krugova. SD-WAN se tu nametnuo kao rješenje za tranziciju s tradicionalnih WAN arhitektura koje više ne mogu odgovoriti današnjim zahtjevima. 

SD-WAN je softverski definirani pristup za efikasnije upravljanje mrežnim prometom od krajnjeg korisnika do odredišta. Sada možete sigurno povezati svakog korisnika sa bilo kojom lokacijom ili cloud-om, preko bilo koje platforme koristeći Fortinet Secure SD-WAN rješenje.

Ključne prednosti Fortinet Secure SD-WAN rješenja su:

Korištenjem navedenog rješenja doći će do smanjenja troškova korištenjem jeftinijih internet veza, poboljšanja performansi poslovnih aplikacija i povećanja agilnosti istovremenim korištenjem svih internet veza te do optimiziranja korisničkog iskustva i učinkovitosti.