Storm Computers Storm Computers

Struktura politike društvene odgovornosti tvrtke (DOP)

 

 1. Uvod

Storm Computers d.o.o. posvećen je odgovornom i etičkom poslovanju, doprinoseći dobrobiti naše zajednice i minimizirajući naš utjecaj na okoliš. Ova politika opisuje naš pristup društveno odgovornom poslovanju (CSR) i definira načela koja vode naše djelovanje. Posvećenost društvenoj odgovornosti temelj je našeg poslovanja i integralni dio naše strategije rasta.

 1. Izjave o viziji i misiji

Vizija

Biti lider u održivim poslovnim praksama, pozitivno utječući na društvo i okoliš. Naša vizija usmjerava sve naše aktivnosti prema stvaranju dugoročnih vrijednosti za sve dionike.

Misija

Integrirati DOP u naše temeljne poslovne operacije i njegovati kulturu odgovornosti. Naša misija je osigurati da svi aspekti našeg poslovanja doprinose održivosti i društvenoj dobrobiti.

 1. Temeljne vrijednosti

 • Integritet: Poslujemo prema najvišim standardima poštenja i etike.
 • Odgovornost: U svemu što radimo preuzimamo odgovornost za svoje postupke i njihov utjecaj na zajednicu i okoliš.
 • Transparentnost: Otvoreno komuniciramo naše prakse i rezultate s dionicima.
 • Poštovanje: Cijenimo sve dionike te njihov doprinos našoj zajednici i poslovanju.
 1. Ključna područja fokusa

 • Održivost okoliša: Implementiramo ekološki prihvatljive prakse i tako smanjujemo negativan utjecaj na okoliš.
 • Angažman zajednice: Aktivno sudjelovanje u inicijativama koje podržavaju lokalne zajednice.
 • Dobrobit zaposlenika: Kroz interne programe promičemo zdravlje, sigurnost i profesionalni razvoj naših zaposlenika.
 • Etička poslovna praksa: Poslujemo održavajući visoke standarde u svim aktivnostima.
 1. Ciljevi

S obzirom na to da tvrtka već provodi aktivnosti unutar Scope 1 (koristi električna vozila za gradske dostavne vožnje) i Scope 2 (postavljeni solarni paneli na poslovnim zgradama omogućuju energetsku samodostatnost), cilj je poduzeti dodatne korake unutar spomenutih okvira:

 • Smanjenje ugljičnog otiska za 10% tijekom pet godina.
 • Povećanje izdvjanja za humanitarne donacije za 5% u naredne tri godine
 • Povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije za 20% u naredne tri godine
 1. Plan implementacije

 • Uloge i odgovornosti: Odbor za DOP koji nadzire inicijative i koordinira napore svih odjela
 • Resursi: Godišnja proračunska izdvajanja za DOP projekte, osiguravanje potrebnih alata i obuka za zaposlenike
 • Aktivnosti: Provedba programa recikliranja, inicijative za smanjenje potrošnje energije, organizacija volonterskih događaja i radionica za zaposlenike.
 1. Praćenje i evaluacija

 • Tromjesečna izvješća o napretku: Redovito praćenje i izvještavanje o postignutim rezultatima.
 • Mjerila učinka: Smanjenje potrošnje energije, broj volonterskih sati, postignuti ciljevi emisija.
 1. Izvještavanje i komunikacija

 • Interno: Mjesečni bilteni, sastanci zaposlenika i edukativne radionice
 • Eksterno: Godišnje izvješće o DOP-u, objave na web stranici
 1. Pregled i poboljšanje

 • Godišnji pregled politike: Redovita evaluacija i prilagodba politike temeljem povratnih informacija i postignutih rezultata.
 • Povratne informacije dionika uključene u ažuriranja: Aktivno uključivanje povratnih informacija zaposlenika, zajednice i drugih dionika u proces poboljšanja
 1. Zaključak

Storm Computers d.o.o. posvećen je stvaranju pozitivnog utjecaja kroz naše DOP inicijative*, doprinoseći održivoj i pravednoj budućnosti za sve.

*Politika DOP-a je živi dokument koji se razvija kako tvrtka raste i kako se pojavljuju novi izazovi i prilike. Kako bi politika ostala relevantna i učinkovita, redovito surađujemo s dionicima, uključujući zaposlenike, kupce i zajednicu.

 

Izjava o misiji održivosti

U tvrtki Storm Computers d.o.o. predani smo poticanju održive budućnosti kroz inovativnu tehnologiju i odgovornu praksu. Naša je misija minimizirati naš utjecaj na okoliš dok maksimiziramo pozitivan utjecaj naših proizvoda i usluga na globalnu zajednicu. Vjerujemo u iskorištavanje snage tehnologije za stvaranje održivijeg i pravednijeg svijeta.

Naše obveze:

 1. Ekološki prihvatljivo poslovanje

Nastojimo smanjiti naš ugljični otisak optimiziranjem korištenja energije, korištenjem obnovljivih izvora energije i provedbom programa smanjenja otpada u svim našim poslovnim prostorima.

 1. Održivi razvoj proizvoda

Dizajniramo i razvijamo naše proizvode i usluge imajući na umu održivost, dajući prioritet energetskoj učinkovitosti, trajnosti i mogućnosti recikliranja kako bismo osigurali minimalan utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa proizvoda.

 1. Odgovoran lanac opskrbe

Blisko surađujemo s našim dobavljačima kako bismo osigurali da se pridržavaju naših visokih standarda ekološke i društvene odgovornosti, promičući poštene radne prakse i održivo upravljanje resursima.

 1. Angažman zajednice

Aktivno podržavamo i surađujemo s našim lokalnim i globalnim zajednicama kroz inicijative koje promiču digitalnu pismenost, pristup tehnologiji i brigu o okolišu.

 1. Kontinuirani napredak

Posvećeni smo kontinuiranoj procjeni i poboljšanju naših praksi održivosti, postavljanju ambicioznih ciljeva i transparentnom izvješćivanju dionika o našem napretku.

Integriranjem održivosti u svaki aspekt našeg poslovanja, nastojimo voditi primjerom i inspirirati druge da nam se pridruže u stvaranju zelenije, održivije budućnosti za sve.

 

Naša tvrtka obvezuje se na sljedeće:

 • Napisali smo izjavu o misiji održivosti za našu tvrtku i dijelimo je sa svim našim zaposlenicima.
 • Uspostavili smo politiku društvene odgovornosti poduzeća (CSR) za našu tvrtku i dijelimo je sa svim našim zaposlenicima i javnošću. Politika društvene odgovornosti javno je dostupna na našim web stranicama.
 • Postavili smo najmanje dva (2) cilja na razini tvrtke za smanjenje emisija iz Scope 1, 2 i/ili 3. Ovi ciljevi su javno dostupni na našim web stranicama.