Storm Computers Storm Computers

Storm usluge

Administracija i nadzor IT sustava

Kompleksnost i segmentiranost IT sustava iziskuju učinkovita rješenja za administraciju i nadzor. Kvalitetna rješenja za nadzor koja omogućuju preventivne akcije, smanjuju učestalost ispada i situacija u kojima je rad s IT servisima usporen ili otežan, te tako pozitivno utječu na troškove poslovanja i ubrzavaju svakodnevno poslovanje.

U današnje vrijeme, svako moderno informatičko okruženje iziskuje sustave za upravljanje (administraciju) i nadzor svih dijelova IT sustava, što se postiže implementacijom cjelovitog rješenja za upravljanje i nadzor poslužitelja, računala, pametnih telefona i tableta s centralne lokacije. Implementacijom odgovarajućih rješenja kojima se obuhvaća Windows, Mac i Linux operativne sustave, ubrzava se i olakšava upravljanje klijentskom i poslužiteljskom okolinom, te se učestalost ispada i zastoja smanjuje na najmanju moguću mjeru.

Korištenjem odgovarajućih rješenja kojima su pokriveni fizička i virtualna infrastruktura, uz centralizirane upravljačke konzole koje objedinjuju više alata za upravljanje, pojednostavljuju se sve rutine upravljanja računalima i mobilnim uređajima.

Osim upravljanja raznovrsnim mrežnim okruženjima, poseban je izazov upravljanje računalima na više domena, mobilnim korisnicima i mobilnim sadržajima. Naša rješenja omogućuju upravljanje računalima koja su geografski distribuirana kao i mobilnim korisnicima sa središnje upravljačke konzole.

Osnovne aktivnosti u administraciji i nadzoru IT sustava s kojima se susrećemo su:

  • Automatizacija redovnih aktivnosti podrške na udaljenim računalima

  • Standardiziranje konfiguracija OS-a i aplikacija u mrežnom okruženju

  • Omogućavanje sigurnosnih i funkcionalnih nadogradnji operativnih sustava

  • Otklanjanje poteškoća na korisničkim računalima u svakodnevnom radu (desktop management)

  • Ažurno stanje IT imovine (asset management)

Za administraciju i nadzor IT sustava nadležan je naš NOC (Network Operating Center) koji svoje usluge pruža u režimu 24x7x365. Svim korisnicima naših usluga omogućavamo uslugu automatiziranog sustava upozoravanja putem maila i telefonskih poziva, a o svim izvršenim aktivnostima tijekom mjeseca korisnicima izrađujemo mjesečne i kvartalne izvještaje s detaljnim stanjem njihovog IT sustava (zauzeće resursa, iskorištenost kritičnih sustava i servisa, broj i vrsta incidenata i sl.).

Rješenja

Za svaki segment vašeg poslovanja

.a{fill:#404040;}Saznaj više

Reference

Zadovoljni korisnici naših rješenja

.a{fill:#404040;}Saznaj više