Storm Computers Storm Computers

Storm usluge

Proaktivno i reaktivno održavanje

Održavanje sustava informacijskih tehnologija odnosi se na proaktivne i reaktivne radnje koje su potrebne za održavanje IT proizvoda/sustava tijekom njegovog životnog ciklusa.

Proaktivno i reaktivno održavanje izvodi se na implementiranoj računalnoj i mrežnoj korisničkoj opremi (sustavi za pohranu podataka, poslužiteljska i mrežna oprema, radne stanice, mobilni uređaji, WiFi oprema), na opremi koja omogućava pristup Internetu i internetskim servisima, na operativnim sustavima koji pokreću poslužitelje i servise, te sustave i servise koji se izvršavaju na javnim cloud platformama.

Proaktivno održavanje

Proaktivno održavanje provodi se radi unapređenja funkcioniranja informatičko komunikacijskog sustava i usmjereno je na unapređenje pojedinih segmenata sustava koji su uočeni kao neprimjereni očekivanjima poslovnog okruženja i potrebama potpore poslovnih procesa, te kao prijetnja sigurnosti sustava. U proaktivno održavanje ubraja se i redoviti nadzor korištenja i rada resursa te poduzimanje korektivnih aktivnosti u slučaju nepravilnosti u radu. Također, proaktivno održavanje uključuje preporuke naručitelju kako da unaprijedi svoj informatičko-komunikacijski sustav koristeći postojeće resurse ili nova tehnološka rješenja.

Proaktivno održavanje uključuje:

 • Kontinuirani nadzor i kontrolu opreme na implementiranim rješenjima

 • Nadzor aktivnih servisa

 • Aktivnosti na rješavanju problema uočenih kroz nadzor

 • Implementacija softverske podrške za hardver

 • Implementacija sigurnosnih zakrpi

 • Redovito praćenje i podešavanje svih parametara opreme u svrhu optimalnog i ispravnog rada cjelokupnog rješenja

 • Održavanje tehničke dokumentacije o stanju sustava

Reaktivno održavanje

Reaktivno održavanje nastaje kao reakcija na prijavljene ili otkrivene poteškoće u radu. Reaktivno održavanje podrazumijeva utvrđivanje te otklanjanje uzroka zastoja u radu održavanih sustava i servisa. Obavlja ga se po prijavi zastoja ili uočene neispravnosti u radu od strane naručitelja ili ako se bez prijave utvrdi takva neispravnost. Ovaj oblik održavanje uključuje izvještavanje naručitelja o uzrocima problema i poduzetim akcijama da se sustav vrati u stanje kakvo je bilo prije pojave problema.

Kroz reaktivno održavanje moguće je izvoditi i izmjene i dogradnje funkcionalnosti informatičke infrastrukture u skladu sa zahtjevima naručitelja. Ovaj oblik održavanja realizira se na zahtjev naručitelja, a podrazumijeva prilagodbu predmeta održavanja potrebama naručitelja kroz promjenu parametara sustava ili razvoj novih elemenata sustava radi proširenja funkcionalnosti (instalacije i nadogradnje operativnih sustava, nadogradnje sigurnosnih elemenata i sl.).

Kako bismo našim korisnicima osigurali visoku razinu podrške osigurali smo:

 • NOC (Network Operating Center) - automatski generira prijave vezane za nastale nepravilnosti u sustavu što omogućuje stručnjacima rješavanje problema prije eskalacije

 • 24/7 dostupan Help Desk (korisnička podrška) - svaka prijava se veže uz jedinstveni broj predmeta na Help Desk portalu

 • usluge održavanja po SLA (Service Level Agreement) definirane od strane proizvođača svojim ugovornim korisnicima:

  • klasifikacija prijava po hitnosti i utjecaju

  • zamjenski uređaji za perifernu IT opremu ukoliko nastali kvar nije moguće otkloniti unutar 48 sati za ugovorne partnere

  • zamjenski uređaji ukoliko se nastali kvar odnosi na aktivnu mrežnu opremu i poslužitelje, a isti nije moguće otkloniti unutar 12 sati za ugovorene partnere

  • skladište originalnih rezervnih dijelova

  • dobavljivost svih pripadajućih komponenti (HW/SW) kroz ovlaštene partnere i distributere

Rješenja

Za svaki segment vašeg poslovanja

.a{fill:#404040;}Saznaj više

Reference

Zadovoljni korisnici naših rješenja

.a{fill:#404040;}Saznaj više