Storm Computers Storm Computers

Politika privatnosti

 1. Uvodne odredbe

STORM Computers d.o.o., Savica I 127, OIB: 20142998436 (dalje: „STORM Computers“), kao voditelj obrade, obrađuje i štiti osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.storm.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka.

U nastavku možete naći informacije o načinu postupanja s osobnim podacima prikupljenim od korisnika internetske stranice, potrošača, kandidata za posao, poslovnih suradnika, natječajima i sličnim aktivnostima, a koje prikupljamo putem ove internetske stranice ili na bilo koji drugi način.

 

 1. Newsletter

Pristup našim internetskim stranicama je slobodan i ne zahtijeva registraciju. Ako želite primati newslettere o našim ponudama, novim sadržajima na internetskim stranicama i natječajima možete odabrati jednostavnu prijavu vaše e-mail adrese putem obrasca uz potrebnu registraciju. E-mail potvrda o prijavi ispitanika na newsletter bit će poslana na e-mail adresu registriranu od strane ispitanika prije prvog slanja newslettera radi postupka dvostruke autentifikacije. Ova potvrda se koristi za dokazivanje je li vlasnik e-maila, kao ispitanik, suglasan s primanjem newslettera. Osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave za newsletter koristit će se isključivo za slanje našeg newslettera.

Za upravljanje prijavama i isporukama newslettera, STORM Computers koristi platformu Mailchimp. Sustav Mailchimp bilježi otvaranja newslettera te klikove na linkove kako bi se ponudili statistički podaci koji sadržaj je primateljima newslettera zanimljiv.

U svakom trenutku možete odustati od primanja newslettera na način da odaberete ponuđenu opciju povlačenja suglasnosti u primljenom newsletteru. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja. Primanje newslettera je dobrovoljno te ispitanik ne snosi bilo kakve negativne posljedice ako ne da privolu ili ako povuče privolu.

U slučaju povlačenja privole, nećete više primati naš newsletter, a e-mail adrese koje su odjavljene ostaju u našoj unsubscribe listi maksimalno 5 godina od dana odjave radi dokazivanja poštovanja pravnih obaveza koje STORM Computers ima prema mjerodavnom pravu.

 

 1. Upiti i reklamacije

Naše stranice sadrže forme i informacije koje omogućuju brzi kontakt s nama, kao i izravnu komunikaciju putem e-mail adrese storm@storm.hr.

Ako korisnik kontaktira voditelja ili izvršitelja obrade putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je podnio automatski se pohranjuju i obrađuju isključivo za pružanje traženih informacija. Pravna osnova za obradu podataka je pravna obveza jer je STORM Computers dužan komunicirati sa svojim potrošačima te odgovarati na prigovore i upute u skladu s mjerodavnim pravom. U slučaju da nam ne želite dati svoje podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi Vašu reklamaciju ili upit.

Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacije na proizvod čuvaju se maksimalno 5 godina od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

 

 1. Otvorene zamolbe za posao

STORM Computers zaprima otvorene molbe kandidata za posao preko e-mail adrese koja je navedena na internetskih stranicama. U ovu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u zamolbi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija).

Otvorene molbe zaprima zaposlenik Odjela ljudskih resursa te ih sprema u zato predviđene radne mape u informacijskom sustavu. Samo ovlaštene osobe imaju pristup otvorenim molbama za posao te izvršitelji obrade koje je STORM Computers ovlastio za informatičku podršku.

Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se temeljem legitimnog interesa isključivo u svrhe obavljanja regrutacije novih zaposlenika, a čuvaju se 12 mjeseci.

 

 1. Natječaji za posao

Tijekom postupka regrutacije definira se opis radnog mjesta i objavljuje se oglas za posao. Oglasi se objavljuju, ovisno o opisu radnog mjesta na različitim servisima.

STORM Computers zaprima prijave kandidata za posao te u tu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u prijavi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija). Ovisno o radnom mjestu, STORM Computers provodi i profesionalne i psihološke testove te razgovore radi selekcije kandidata za posao. 

Podaci se čuvaju do konačnog završetka natječaja za posao, a najduže godinu dana od završetka natječaja za posao, a od kandidata čiji podaci se žele čuvati i za neki drugi natječaj se traži privola. Sudjelovanje u natječaju je dobrovoljno te podaci kandidata obrađuju kao predugovorne radnje koje prethode sklapanju ugovora o radu.

Ako je pojedini kandidat dao privolu da se podaci čuvaju i nakon završenog natječaja, podaci se čuvaju najduže 2 godine. Kandidati koji su dobrovoljno dali svoje podatke za buduće natječaje mogu u svakom trenutku povući privolu bez negativnih posljedica. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja.

Samo ovlaštene osobe imaju pristup podacima kandidata za posao. Psihološka testiranja provodi osoba koja ima nužna odobrenja za provođenja psiholoških testiranja te se razgovor sa psihologom i psihološka testiranja obavljaju u skladu s mjerodavnim pravom.

 

 1. Praćenje podataka – Kolačići i web analitika

STORM Computers pohranjuje na vašem računalu „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o korisniku, a koji se koriste radi uštede vremena korisnika za vrijeme korištenja internetskih stranica STORM Computers te radi praćenja i usmjeravanja korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom korisniku.

Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić.

Korištenjem kolačića, STORM Computers korisnicima internetskih stranica može pružiti user-friendly osjećaj koji ne bi bilo moguće postići bez upotrebe kolačića. Kada korisnik pristupa stranici kolačić se pohranjuje na računalni sustav korisnika.

Nužni kolačići se pohranjuju radi pružanja usluge na zahtjev ispitanika, dok je za pohranu kolačića (npr. kolačići za oglašavanje, analitiku i funkcionalni kolačići) koji nisu nužni potrebna privola ispitanika putem prozorčića za upravljanjem kolačićima.

Korisnik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše stranice pomoću odgovarajuće postavke internetskog preglednika koji se koristi i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. Ako korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj stranici možda neće biti potpuno raspoložive.

STORM Computers upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenosti stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti stranice i pri tome također koristi usluge treće strane pod nazivom Google Analytics. STORM Computers također koristi kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda STORM Computers i to na samoj stranici, na prikazivačkim mrežama i treće strane (uključujući Google), u suradnji s STORM Computers prikazuju oglase STORM Computers na internetskim stranicama na cijelom internetu. Posebno ističemo da možete isključiti Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (http://www.google.com/settings/ads).

 

STORM Computers prikuplja informacije koje ne identificiraju specifičnoga krajnjeg korisnika, uključujući internetske URL (Uniform Resource Locator) stranice koju je korisnik posjetio prije otvaranja internetske stranice www.storm.hr i povezanih mikrostranica, URL internetske stranice koju je korisnik posjetio nakon napuštanja STORM Computers internetske stranice, vrstu preglednika kojim se korisnik koristi te korisnikovu IP-adresu (Internet Protocol Adress). Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove informacije pri posjetu STORM Computers internetskoj stranici ili preko „kolačića“ i drugih alata. STORM Computers se koristi ovim podacima isključivo pri rješavanju problema, administriranju internetske stranice, analizi trendova, skupljanju demografskih podataka, analizi sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnji sa službama za provedbu zakona.

 

 1. Društvene mreže

STORM Computers obrađuje putem društvenih mreža i kanala podatke o osobama koje prate objavljenih sadržaj, like-aju naše objave te ostave komentar. STORM Computers prikuplja podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama putem kojih šalje promocije na određene ciljne skupine (anonimni podaci koji obuhvaćaju spol, dob i sl.). STORM Computers koristi Meta Business Tools i LinkedIn Marketing Solutions. Podaci koje šaljemo su podaci o vašim aktivnostima na društvenoj mreži prikupljeni putem klikova i kolačića i oni između ostaloga uključuju i: informacije o vašim uređajima, reklame koje ste vidjeli i kako koristite usluge (npr. imate li Facebook korisnički račun i jeste li ulogirani i sl.). Društvene mreže se u odnosu na obradu osobnih podataka koje se provode u svrhu navedenih marketinških aktivnosti smatraju zajedničkim voditeljem obrade zajedno s STORM Computers-om. Za više informacija o obradi podataka od strane navedenih društvenih mreža, molimo pročitajte Pravila privatnosti – Meta, Linkedin.

 

 1. Poslovna suradnja

STORM Computers obrađuje osobne podatke poslovnih suradnika i osobne podatke koje STORM Computers-u dostave poslovni suradnici koji su nužni za nesmetano obavljanje svakodnevnog poslovanja, izdavanje računa te ispunjavanja pravnih i ugovornih obaveza (npr. ime i prezime direktora, kontakt osoba, IBAN, OIB).

STORM Computers obrađuje ​​podatke u svrhu obavljanja svojih komercijalnih aktivnosti u svrhu odabira ugovornih partnera te sklapanja i izvršenja ugovora. Podaci će se obrađivati ​​radi ispunjavanja obveza utvrđenih zakonom (uključujući, porezne i računovodstvene obveze, obveze koje proizlaze iz propisa o javnim natječajima ili o zaštiti na radu, za kvalificiranje dobavljača), za administrativnu obradu ugovora, za primitak robe i/ili usluga, za postupanje u sudskim postupcima, za svrhe unutarnje revizije (sigurnost, produktivnost, kvaliteta proizvoda, očuvanje financijskog integriteta), u svrhu kontrole upravljanja te u svrhu certificiranja. Obrada podataka za navedene svrhe ne zahtijeva privolu ispitanika jer je pravni temelj obrade osobnih podataka ugovorna obveza/predugovorne radnje. Prikupljanje podataka je obavezno jer u suprotnome STORM Computers neće moći sklopiti ugovor ili uredno ispuniti relevantne obveze.

 

 1. Snimanje i fotografiranje događanja

Temeljem legitimnog interesa snimamo i fotografiramo javna događanja koja organiziramo ili na kojima sudjelujemo kao sponzor. Pri tome objavljujemo na internetskim stranicama i društvenim mrežama fotografije i snimke ljudi koji su sudjelovali na događanjima.

U ovu svrhu privola nije potrebna jer se fotografiranje i snimanje odvija na način da ne nadilazi prava i slobode ispitanika, primjerice, ako se ne radi o javno eksponiranoj osobi, osoba se fotografira na način da se ne izdvaja iz mase te se određene fotografije mogu zamagliti i izrezati kako bi se postigao balans između naših legitimnih interesa za promidžbu događanja i prava ispitanika.

 

 1. Prijenos podataka

Osobne podatke STORM Computers prosljeđuje svojim izvršiteljima obrade. STORM Computers provodi ispitivanja prilikom postupka odabira izvršitelja obrade i provjere imaju li izvršitelji obrade adekvatne kontrole za zaštitu osobnih podataka. STORM Computers sa izvršiteljima obrade sklapa ugovor o obradi podataka. Podaci se prenose izvan EU temeljem Privacy Shield mehanizma ili, po potrebi, uz sklapanje standardnih klauzula za zaštitu podataka.

Osobni podaci mogu biti otkriveni, u skladu s prethodno navedenim svrhama:

 • subjektima potrebnima za izvršavanje narudžbe, za isporuku paketa, slanje pošte i e-mailova, analiziranje podataka, obradu plaćanja i pružanje korisničkih usluga, našim savjetnicima,
 • izvršiteljima obrade koji pružaju ili održavaju informatička rješenja,
 • tijelima za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. da se pridržavaju odredbi zakona; da zaštite i brane prava ili imovinu, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika usluga).

 

 1. Mjere zaštite osobnih podataka

STORM Computers provodi odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite koje za cilj imaju osigurati sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, odnosno sprečavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima kao i tehničkoj opremi kojom se koristi STORM Computers. U slučaju sigurnosnog incidenta, koji se, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, smatra povredom osobnih podataka, STORM Computers će provesti procjenu rizika te u skladu s procjenom poduzeti potrebne radnje i obavijestiti nadzorno tijelo i ispitanike.

Kako bismo poduzeli mjere tehničke i integrirane zaštite podataka u našem poslovanju:

 • osiguravamo, koristeći savjet službenika za zaštitu podataka, da se prema zadanim postavkama obrađuju samo oni osobni podaci potrebni za svaku pojedinačnu svrhu,
 • provjeravamo može li obrada predstavljati visoki rizik za prava i slobode ispitanika te provodimo, ako je potrebno, postupak procjene učinka na zaštitu podataka,
 • provjeravamo prijenos podataka izvan EU da bi se moglo odrediti usvajanje odgovarajućih zaštitnih mjera,
 • provjeravamo tehničke i organizacijske mjere izvršitelja obrade,
 • analiziramo rizik povreda osobnih podataka i postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (obavijest nadzornom tijelu i ispitanicima).

 

 1. Prava ispitanika

Ispitanik može u svakom trenutku od nas može zatražiti informaciju o obradi svojih osobnih podataka i može, u skladu s mjerodavnim pravom, zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

 • pravo na pristup podacima,
 • pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka,
 • pravo brisanje podataka,
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka npr. ako je osporena točnost osobnih podataka i potrebna je provjera,
 • pravo na povlačenje suglasnosti za obradu podataka,
 • pravo prigovoriti obradi osobnih podataka,
 • pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr.

 

 1. Mjerodavno pravo i prijenos imovine

Za sva pitanja koja se odnose na ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. Tijekom svog poslovanja možemo prodati ili kupiti određenu imovinu. Ako drugo društvo stekne STORM Computers ili dio naše imovine, osobni podaci koje smo prikupili mogu se prenijeti na to društvo.

 

 1. Salvatorna klauzula

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

 

 1. Promjene i ažuriranja Pravila privatnosti

STORM Computers pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti na stranici gdje će biti naznačen ažurirani datum stupanja na snagu Pravila privatnosti.